Tips och råd


Det finns en del enkla tips och råd som ökar ditt företags värde och sänker din kostnad för revision. Förslag på information som vi behöver finns i vår checklista.

Våra slutsatser

En bra kvalitet på din redovisning ger snabb och bra kvalitet på den finansiella rapporteringen och årsredovisningen. Revisionen kan genomföras effektivt, vara fokuserad på risker och ge mervärden till ditt företags verksamhet, allt till en lägre total kostnad än annars.

Ditt företags årsredovisning används av omvärlden för att bedöma din verksamhets kvalitetsnivå och affärsrisk. En riktigt bra årsredovisning som är reviderad bidrar till förtroende och trygghet för marknaden. Genom att skapa trygghet hos dina intressenter kan de ge ditt företag bättre villkor och därmed lönsamhet, allt annat lika – ditt företags värde ökar!

Ordnad bokföring

Se till att ha bra kvalitet på redovisningen, om du saknar egen kompetens för detta anlita en bra redovisningskonsult. Vi hjälper gärna till med kontakter från vårt kontaktnät.

Årsbokslut i tid 

Vänta inte in i det sista med att ta fram årsbokslut. Tänk på att finansiell information är en färskvara och att revisorn behöver få årsredovisningen senast 6 veckor innan årsstämman. Ett relativt snabbt bokslut blir effektivare för dig och du får fullständig kontroll på hela verksamheten. Du slipper också tappa fokus från de mer framåtriktade och värdeskapande affärerna. Med tiden är det lätt att glömma bort viktiga områden som behöver beaktas i ett årsbokslut.

Ställ krav på årsredovisningen 

Årsredovisningen är en väsentlig del för en kund eller banks information om ditt företag. En professionellt framtagen och reviderad årsredovisning uppfattas av företagets intressenter som förtroendegivande och bidrar till att höja ditt företags värde. Ställ därför krav på att årsredovisningen är snygg och prydlig och minst upprättad enligt gällande regler.

Revision 

En revision består till stor del av att samla in och analysera information samt att dokumentera väsentliga slutsatser om informationen. Se till att lämna in all väsentlig information om företaget direkt till oss revisorer. Det kan gälla avtal, affärshändelser, protokoll etc. Det skapar förtroende och möjliggör för oss att tidigt kunna signalera om någon okänd risk uppstått i din verksamhet.

Hantering av dokumentation

För att få en effektiv hantering av ditt kundmaterial värdesätter vi att få det i digitaliserad form. Dokumentation kring bokslut, såsom bilagor och underlag samt årsredovisningar tillsammans med bokföringen i form av en SIE-4 fil är exempel på material som underlättar om det erhålls i digital form. På så sätt minskas tidsåtgången och revisionsarvodet. Förslag på information som bör lämnas till oss finner du här i vår checklista.

K10 - blanketten

Är du aktiv fåmansbolagsägare är det viktigt att K 10 blanketten upprättas årligen. Blanketten håller rätt på hur skatten blir vid utdelning och försäljning av ditt företag. Den är komplicerad och reglerna ändras emellanåt. Om du inte själv kan göra den hjälper vi dig gärna. Att rekonstruera flera års K 10 blanketter kräver gammal information och tar normalt längre tid och kostar dig mer totalt sett. Reglerna är förmånliga så var noga med detta.