Om oss


SN:s Revisorer AB drivs av Elisabeth Sterner och Mats Nordebäck. Vi bedriver kvalificerad revisions- och rådgivningsverksamhet.

Vi har lång erfarenhet av de flesta branscher och organisationer såsom små- och medelstora företag, finansiella institut, statliga bolag, myndigheter, stiftelser och föreningar. Vi har genom åren fått förmånen att utveckla en specialistkompetens inom området finansiella institut. Utöver revision arbetar vi även med revisionsnära rådgivning och skatter. Verksamheten är förenlig med en auktoriserad revisors yrkesutövning.


Affärsidé

Vår affärsidé är att erbjuda dig som kund en kvalificerad revisions- och rådgivningsverksamhet med ett personligt engagemang som ger dig trygghet till en konkurrenskraftig arvodesnivå.

Efter nästan 40 års erfarenhet i branschen har vi utvecklat våra idéer hur modern och effektiv revision bäst kan bedrivas, enligt aktuellt regelverk. Idéerna tillsammans med kunskapen, erfarenheten och vår gedigna arbetsmetodik utgör grunden i affärsidén.

Din trygghet och mervärden skapas genom en effektiv och kvalitetssäkrad revisionsmetodik enligt aktuell revisionsstandard. Du har alltid direktkontakt med din revisor eftersom vi utför revisionen själva. Vi uppskattar en öppen, rak och ärlig kommunikation. Ett gott samarbete med dig är en väsentlig förutsättning för en effektiv revision som på bästa sätt bidrar med mervärden till din affärsverksamhet.


Grundläggande värderingar

Namnet SN:s Revisorer AB skapades genom en ordlek. SN, står för Sterner & Nordebäck och är tänkt att uttalas som "essen". Ett ess vill vi ju alla vara i det som engagerar oss! Loggan symboliserar våra värderingar.

Engagemang

  • Vår omtanke om dig som kund och oss själva
  • Vår nivå på engagemang och kvalitet i vårt arbete som skapar trygghet för dig som kund och även för oss
  • Vår ärlighet och tydlighet i kommunikationen

Mervärde

  • Våra tjänster ska ge mervärden för dig som kund
  • Det ekonomiska utbytet för dig som kund och för oss ska vara bra
  • Vårt arbete ska utföras på ett effektivt sätt

Kundfokus

  • Vårt arbete ska genomsyras av en s.k. "röd tråd"
  • Resultatet ska vara genomarbetat, sakligt, oberoende och lättillgängligt
  • Du som kund ska vara i fokus och vara nöjd med vårt arbete