Sjukvårdsförsäkring genom arbetet inte längre skattefri

Riksdagen beslutade i maj att anställda fr.o.m. 1 juli 2018 ska förmånsbeskattas för premien för sjukvårdsförsäkringar. Det innebär att förmånen jämställs och beskattas som lön.

Sjukvårdförsäkringspremien ska värderas till det belopp som motsvarar arbetsgivarens kostnad för sjukvårdsförsäkringen. Om den anställde betalar en del av förmånen ska motsvarande del dras av från förmånen.

Detta innebär att för första halvåret 2018 är förmånen skattefri för den anställde och inte avdragsgill för arbetsgivaren. För det andra halvåret 2018 är förmånen skattepliktig för den anställde och avdragsgill för arbetsgivaren med tillkommande sociala avgifter på förmånen.

Reglerna kring förmån av vård och läkemedel för anställd utomlands i sin tjänsteutövning är fortsatt skattefri. Fortsatt skattefrihet gäller fortsatt för förmåner gällande företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering.


Publicerad: 2018-06-28    |    Mer om: